Welkom

Beste collega laboranten,

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit om deel te nemen aan het “side symposium”:

NEUROMUSCULAIRE ECHOGRAFIE: EEN (NIEUWE) UITDAGING VOOR LABORANTEN!

Voor het 9de jaar wordt er een internationaal congres neuromusculaire beeldvorming (ICCNMI) georganiseerd, dit jaar in Nederland door de werkgroep neuromusculaire echografie van de NVKNF. In deze werkgroep nemen, naast neurologen, ook meerdere KNF laboranten zitting. Het leek ons een leuk idee om tijdens dit internationale congres ook een dagdeel speciaal voor laboranten te organiseren op donderdag 23 september 2021.

Het congres is dit jaar online en op donderdag 23 september 2021 verdeeld in een ochtend- en middagprogramma. De ochtend is opgezet en deels uitgevoerd door de laboranten uit de werkgroep NVKNF. De voordrachten in de ochtend zijn gericht op de ervaringen en mogelijkheden van neuromusculaire echografie, een vrij nieuwe en snel groeiende specialisatie op de KNF afdeling. In de middag kan worden aangesloten bij de voordrachten van het ICCNMI congres. Er kan in de middag worden gekozen uit 2 parallel sessies, met verschillende interessante onderwerpen.

We kijken er naar uit om jullie 23 september online te verwelkomen!

De congrescommissie

Tessa Ennik – Henny Janssen – Gerard Leijtens – Jacqueline Pijnenburg – Kimberly Vervaart – Wilma Onstwedder

Ochtend - Deel 1

Programma - Donderdag 23 september

08.45 - 08.55

Opening

Jacqueline Pijnenburg & Kimberly Vervaart

08.55 - 09.15

Meerwaarde neuromusculaire echografie

Angelique Remmers, neuroloog

09.15 - 09.40

Onverwachte bevindingen tijdens zenuwecho onderzoek

Jacqueline Pijnenburg, KNF-laborant – ETZ Tilburg

09.40 - 10.00

Zenuwechografie bij verschillende vormen van polyneuropathie

Ingrid Herraets, neuroloog

10.00 - 10.20

Zenuwechografie van de plexus brachialis in het kader van het Thoracic outlet syndroom

Kimberly Vervaart, KNF-laborant – Catharina ziekenhuis Eindhoven

10.20 - 10.35

Pauze

Ochtend - Deel 2

10.35 - 10.55

Echogeleid injecteren van de n.cut. femoris lateralis bij meralgia paresthetica

Wilma Onstwedder, KNF-laborant – Isala ziekenhuis Zwolle

10.55 - 11.15

Spierechografie

Henny Janssen, KNF-laborant – Radboud UMC Nijmegen

11.15 - 11.45

Casuïstiek in een perifeer ziekenhuis

Gerard Leijtens, KNF-laborant & Tessa Ennik, neuroloog – Gelre ziekenhuis Apeldoorn

11.45 - 12.00

Afsluiting

Jacqueline Pijnenburg & Kimberly Vervaart

12.00

Mogelijkheid volgen middagprogramma ICCNMI 2021